موارد و شرح خدمات پشتیبانی

پاسخگویی به تماس ها و تیکت‌ها
پیگیری و حل مشکلات مشتری
بروزرسانی و آپدیت پلاگینها و ابزارهای توسعه داده شده با نسخه جدید
بررسی مانیتورینگ‌های موجود و اطلاع به مشتری یا تیم فنی در صورت بروز مشکل
نگهداری از سرورها و مانیتور کردن دیتاها
حل مشکلات مربوط به سرورها
ارائه راهکار های مختلف مربوط به وبسایت مشتری جهت بهبود بهره‌وری

پشتیبانی از تمام سرویس و معماری‌های راه اندازی‌شده
بروزرسانی تمام سروریس‌های استفاده

توسعه های کوچک و تغییر در معماری
توسعه در پلتفرم و پشتیبانی سرویس
Horizontal Scaling
بهینه سازی
Disaster Support
پشتیبانی در شرایط بحرانی از جمله حمالت DDos ،هک، ..

این خدمت به صورت بررسی و ممیزی دوره‌ای تمامی مکانیزم‌های موجود برای پشتیبانی سیستم در مواقع فورس‌ماژور مانند

 Backup Scripts

Disaster Recovery Scenarios

Recovery Test Cycles

پلن‌های ساپورت و نگه‌داری

اختصاصی

تماس بگیرید

دسترسی شبانه روزی

پشتیبانی شبانه روزی

Product support

Maintenance

System development

Disaster support (SLA)

سطح پیشرفته

تماس بگیرید

 از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴:۰۰ هفت روز هفته

۶۰ ساعت پشتیبانی

Product support

maintenance

System development

Disaster support (SLA)

سطح بالا

تماس بگیرید

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ روزهای کاری

۳۰ ساعت پشتبانی در ماه

Product support

Maintenance

System development

Disaster support (SLA)

سطح متوسط

تماس بگیرید

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ روزهای کاری

۱۰ ساعت پشتیبانی در ماه

Product support

Maintenance

System development

Disaster support (SLA)

  1. حداکثر 20 ساعت از زمان پشتیبانی در سطح پیشرفته system development خواهد بود.
  2. حداکثر 30 ساعت از زمان پشتیبانی در سطح اختصاصی system development خواهد بود.
  3. سطح اختصاصی، بدین صورت که پس از عقد قراردادی، نگه‌داری کامل محصول بر عهده ما خواهد بود و ما در جهت بهبود شرایط سیستم تمامی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و در شرایطی که مشکلی بر روی محصول نهایی شما وجود داشته باشد اولین نفراتی هستیم که با خبر خواهیم شد و در صدد رفع آن برخواهیم آمد.

If you’re interested in a way to get more ideas to write your essays and other papers, the very best paper writing service would be the one which is essay writers going to supply you with the most reliable writers. It ought to be a business or freelancer, and that can deliver quality output. Paper writing services are getting to be popular nowadays since they offer several advantages for the ones employing their services. A good deal of people wish to have an easy and quick method to write essays and papers and this is the reason why there are so many websites where you can discover these services. With the help of the world wide web, you’ll be able to detect the very best essay writing service to meet your requirements.

For countless high school students, are on the best essay writing service online that will help with any essay writing fast and at an inexpensive price. Professional essay authors are available to assist you in writing your essay and may do so from the comfort of essay writer your home. You will have the aid of a professional essay writer who’ll proofread your essay and provide you feedback to help you in improving your essay. Other essay help services comprise essay editing and reviewing, essay writing assistance and essay editing services.

پیام بگذارید